Hejkommune Logo
Log på

Godt begyndt er halvt fuldendt

Vi hjælper jer med at komme godt og sikkert i gang med videosamtaler.

Sikkert

Al data er krypteret og vi overholder GDPR.

Gennemtestet

Mere end 100.000 gennemførte videokonsultationer.

Stabilt

Oppetid på 99,9% de sidste 24 måneder.

Fokus på implementering

Succesfuld implementering og værdiskabelse hos kunder kræver ændring af adfærd, så alle kan bruge de nye services som en del af deres hverdag. Vi tager jer med på rejsen og sørger for at hele organisationen kommer godt i gang med at bruge vores platform. Det gør at I får glæde og værdi af vores løsninger fra implementering til eksekvering.

Værdiskabende forandring på et sundt fundament

Vi tror på at implementering kræver ekspertise, grundig forberedelse og god kommunikation for at sikre at det bringer mest mulig værdi til jer.

Værdien i et nyt system kommer så snart ledere og medarbejdere er begyndt at bruge det i deres hverdag, og den ændrede adfærd begynder at komme hele jeres organisation til gode. Det er ikke altid let at transformere en organisation med en travl hverdag, men vi har fokus på at lave så grundig og gnidningsløs opstart som muligt.

Vores team er med fra første til sidste stadie, og vi er først tilfredse når det skaber værdi hos jer.

Vi tager udgangspunkt i en gennemarbejdet projekt- og implementeringsplan som er delt op i 5 faser:

  • Mål og mobilisering
  • Design og opsætning
  • Træning og kommunikation
  • Intensiv støtte
  • Evaluering

Masterplan, forberedelse, målsætning og mobilisering

Vi udarbejder en fælles masterplan for implementeringen. Vi sætter og kommunikerer målsætningerne ud, og sørger for at der er ledelsesopbakning og ressourcer til hele projektet.

Design og opsætning

Vi sørger for at skabe og tilpasse alle dele af implementeringsprocessen, fra værktøjer, systemer, kommunikation, implementeringsplan og evalueringsplan. Naturligvis sat op til netop jeres organisation og behov.

Træning og kommunikation

Vi sørger for alt relevant træning i processen i alle stadier, og sikrer kommunikation til sundhedsfaglige og andre centrale medarbejdere i hele forløbet.

Intensiv støtte

Vi giver intensiv støtte under launch, samt udarbejdelse og udsending af borgerrettet kommunikation. Vi sørger for at de første videosamtaler bliver en succes, ved at forberede jer grundigt og sikkert.

Evaluering

Vi sørger for en grundig opsamling på implementeringen, og evaluerer på alle dele af processen baseret på plan og KPI’er. Det sikrer at vi har styr på alle elementer og at I er klar til at bruge platformen bedst muligt.

Kontakt

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med implementering?
Kontakt os på kontakt@medconnect.dk