Hejkommune Logo
Log på

Simpel og sikker borgerkontakt

Hejkommune er en sikker og brugervenlig video- og chatplatform til online kontakt, som giver støtte til både borgere og medarbejdere i kommunen.

Sikkert

Al data er krypteret og vi overholder GDPR.

Brugervenligt

Brugervenlig løsning for medarbejdere og borgere.

Driftsikkert

Driftsikker løsning som virker hver gang.
Devices

Fremtidens virtuelle supplement til sundheds- og serviceydelser

Fremtidens sundheds- og serviceydelser vil i mange tilfælde ikke kunne leveres 100% fysisk.

Videosamtaler via Hejkommune kan supplere eller erstatte eksisterende fysiske besøg i kommunen.

Krypterede chatsamtaler kan erstatte sms-beskeder og effektiviserer online kontakt mellem borgere og medarbejdere i kommunen.

Borgernes fordele ved Hejkommune

 • Øget selvstændighed, medindflydelse og selvhjulpenhed i eget liv
 • Øget tryghed via hurtigere og bedre kontaktmuligheder
 • Øget fleksibilitet

Medarbejdernes fordele ved Hejkommune

 • Effektiviserer arbejdsprocesser
 • Lavere transportomkostninger
 • Tid spares ved selve kerneydelsen
 • Fleksibel og effektiv kommunikation
 • Understøtter e-Kommune / e-Distrikt
 • Statistik og ledelsesrapportering

Specifikationer

 • Online platform til videosamtaler
 • Krypterede chatbeskeder
 • Browser og mobil apps
 • Understøtter e-Kommune / e-Distrikt
 • Nemme og intuitive arbejdsgange for borger og medarbejder
 • Ring-ud funktionalitet
 • Adgangsstyring via Kombit
 • Statistik- og rapportmodul
 • Simpelt og persistent borger-login
 • Krypteret og GDPR-sikkert (ISAE 3000 certificeret)
 • VDX
 • Flerparts-samtaler (tilvalg)
 • Skærmdeling (tilvalg)

Fokus på god implementering

Succesrig implementering og værdiskabelse kræver at kunden får den rigtige træning i at ændre adfærd og bruge platformen optimalt. Vi hjælper jer på alle trin af rejsen mod den gode og værdifulde oplevelse.

Læs mere om implementering

Referencer

“Vi har et rigtigt godt samarbejde med Medconnect. Med Medconnect får du en innovativ og proaktiv samarbejdspartner, som altid leverer til tiden.”

Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland

Holstebro kommune Logo
Region Nordjylland Logo
Danske regioner Logo
Peqqik Logo

Prøv Hejkommune helt gratis

Få en fuldt funktionsdygtig demo-konto og prøv selv hvor let Hejkommune er at sætte op og bruge – du kan være i gang i morgen, helt uforpligtende. Kontakt os på kontakt@medconnect.dk